Årsberättelserna är på finska, men innehåller en svensspråkig resumé.