Personal

Vid besvärsnämndens för arbetspensionsärenden byrå arbetar 30 personer.  

Petteri Immonen är ordförande vid besvärsnämnden och har uppdraget som huvudsyssla. Ordförande leder och övervakar besvärsnämndens verksamhet. Han övervakar också att tillämpningen av rättsprinciper och lagtolkningen är enhetliga i besvärsnämndens avgöranden.

Förutom ordföranden som har uppdraget som huvudsyssla verkar i besvärsnämnden också chenfen för beslutsverksamheten Kimmo Kangasjärvi samt förvaltningschef Pia Nieminen och tillsammans med ordföranden utgör de besvärsnämndens ledningsgrupp. I besvärsnämnden verkar också Meri-Tuuli Salama som ansvarig för informationsadministrationen.

Av arbetstagarna är 13 jurister och av dem verkar en som ansvarig föredragande. Alla föredragande har avlagt juridisk högskoleexamen. I besvärsnämnden arbetar också 11 beredare, och av dem verkar en som ansvarig beredare, och två byråsekreterare.