Tillgänglighetsutlåtandet

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen telk.fi (www.telk.fi) som publicerats 4.4.2014. Redogörelsen har utarbetats enligt situationen 24.9.2020. Vi har själva bedömt webbplatsens tillgänglighet.

För Webbplatsen telk.fi gäller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, i vilken förutsätts att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga. Detta betyder att platsen ska uppfylla kraven för nivå A och AA enligt kriterierna för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven.
 

Innehåller eller funktioner som inte ännu är helt tillgängliga:

Webbplatsen innehåller bilagor (pdf) av vilka alla inte är tillgängliga. De bilagor som inte är tillgängliga är en del bilagor som arkiverats före 23.9.2018 och som inte behöver retroaktivt behöver vara förenliga med tillgänglighetskraven.

Webbplatsen är inte ännu inte till följande delar tillgänglig

  • Alla visuella innehåll har inte textbeskrivning som berättar vad bilden eller det grafiska elementet visar (1.1.1 innehåll som inte är text)
  • För alla innehåll som inte är text finns inte textbeskrivning. Webbplatsen har länkar vars funktionalitet inte är tydlig ur skärmanvändarens synvinkel. (1.3.1. Information och relationer, 1.3.2 Meningsfull ordning)
  • Det finns inte val för ändrande av textstorlek på webbplatsen (1.4.4 Förändring av textstorlek)
  • Det är inte möjligt att på webbplatsen flytta med tangentbordet till alla element på sidan eller bort från dem (2.1.2 Ingen tangentbordsfälla)
  • Webbplatsen saknar webbplatskarta (2.4.5 Flera olika sätt)
  • Webbplatsen saknar lang-definition samt motsvarande språkdefinitioner för element på andra språk (3.1.1 Sidans språk, 3.1.2 Språk för del av sida)
  • Sidans HTML-kodning är inte till alla delar tillgänglig (4.1.1 Parsing, 4.1.2 Namn, roll, värde)

Ge respons om tillgängligheten

Besvärsnämndens mål är att förbättra tillgängligheten för webbplatsen telk.fi genom utvecklingsarbete.
 
Upptäckte du någon brist på vår webbplats som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.
 
Ge tillgänglighetsrespons via e-post: kirjaamo(at)telk.fi.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.
 
Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte får svar inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet  till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.
 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000