Eläkelaitokselle

Muutoksenhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja oikeusturvan toteutumisen varmistamiseksi säädettyjen ja ohjeistettujen menettelytapojen noudattaminen on tärkeää. Tämä myös sujuvoittaa asian käsittelyä TELKissä.