Kuuleminen

Eläkelaitoksen tulee kuulla asianosaista kaikista niistä selvityksistä, jotka eivät ole aiemmin olleet asianosaisen tiedossa.