Hörande

Pensionsanstalten bör höra part/ändringssökande gällande all den utredning som part inte tidigare har haft kännedom om.