Rättegångskostnader

Sökande av ändring i nämnden är avgiftsfritt. Om en part anlitar ett ombud eller biträde kan det uppstå kostnader för parten. Yrkandet om ersättning av rättegångskostnader ska framföras innan nämnden ger sitt avgörande i ärendet. Anstalten som är motpart i ärendet kan åläggas att ersätta ändringssökandens rättegångskostnader ifall ändringssökandens yrkanden i ärendet godkänns. Rättegångskostnaderna ersätt i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).