Tilläggsutredning

Parterna kan inkomma med tilläggsutredningen tills besvärsärendet har avgjorts. För att undvika att handläggningen drar ut på tiden är det önskvärt att tilläggsutredning lämnas in så snart som möjligt. Tilläggsutredningen tillställs i första hand den pensionsanstalt som gett beslutet som sedan sänder tilläggsutredningen och sitt eventuella bemötande till besvärsnämnden. Tilläggsutredning som inkommit innan dagen för beslutsavgörande tas i beaktande.

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden kan inhämta tilläggsutredning också på eget initiativ. Tilläggsutredning kan inhämtas t.ex. hos parterna, hälsovårdsproducenter eller andra myndigheter.

Parterna hörs skriftligt angående tilläggsutredning som besvärsnämnden har erhållit. En enskild part har beroende på ärendets art 14–30 dagar på sig att avge sitt utlåtande.