Kundbetjäningen vid besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är till vidare stängd. Vår telefonväxel är öppen som normalt till 10 juli 2020.

Kansliet vid besvärsnämnden för arbetspensionsärenden håller stängt 13–24.7.2020. Under stängningstiden förekommer det  dröjsmål av svarsbrev ocb –epost.

Den genomsnittliga handläggningstiden i besvärsnämnden är i juli2020 cirka sex till nio månader. I enskilda besvärsärenden kan handläggningstiden avsevärt avvika från den genomsnittliga handläggningstiden.


Ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering handläggs i brådskande ordning. Handläggningstiden i dessa ärenden är i genomsnitt cirka fyra månader.


Per 6.7.2020 är 2 734 ärenden anhängigjorda i besvärsnämnden.

 

 

 

kuvitus1.png

Kontaktuppgifter

Besökadress
Bangårdsvägen 11
00520 Helsingfors

Postadress
PB 28
00521 Helsinki

Vi ber att ni primärt tar kontakt med besvärsnämnden per e-post.

Elektronisk kommunikation

E-post
kirjaamo(at)telk.fi

Växel 029 4117 200

Fax 09 8764 566

Telefonservicen betjänar mellan kl. 9 och 12 i ärenden som gäller ändringssökande.

pdf Dataskydsbeskrivning