Den genomsnittliga handläggningstiden i besvärsnämnden är i november 2019 cirka sex till nio månader. I enskilda besvärsärenden kan handläggningstiden avsevärt avvika från den genomsnittliga handläggningstiden.


Ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering handläggs i brådskande ordning. Handläggningstiden i dessa ärenden är i genomsnitt cirka fyra månader.


Per 13.11.2019 är 3 072 ärenden anhängigjorda i besvärsnämnden.

 

Poststrejkens inverkan på utredningar och bemötanden som skickas till TELK

Poststrejken kan leda till att posten anländer till TELK försenat. Om du under poststrejken skickar TELK utredningar och bemötanden som TELK inte uttryckligen har begärt, kan nämnden inte vara medveten om dessa. Vid behov kan du underrätta TELK om  utredningar och bemötanden som är på väg genom att skicka e-post till adressen kirjaamo@telk.fi eller genom att vardagar kl. 9–12 ringa till numret 029 4117 200.

 

kuvitus1.png

Kontaktuppgifter

Besökadress
Bangårdsvägen 11
00520 Helsingfors

Postadress
PB 28
00521 Helsinki

Vi ber att ni primärt tar kontakt med besvärsnämnden per e-post.

Elektronisk kommunikation

E-post
kirjaamo(at)telk.fi

Växel 029 4117 200

Fax 09 8764 566

Telefonservicen betjänar mellan kl. 9 och 12 i ärenden som gäller ändringssökande.

pdf Dataskydsbeskrivning