Kundbetjäningen är öppen vardagar kl.  9-15. Vi rekommenderar att ni i första hand tar kontakt per e-post till kirjaamo.telk.fi eller per telefon 029 4117 200 och undviker kontakt på plats. Telefonbetjäningen är i besvärsärenden öppen mellan 9-12.

Den genomsnittliga handläggningstiden i besvärsnämnden är i augusti 2020 cirka sex till nio månader. I enskilda besvärsärenden kan handläggningstiden avsevärt avvika från den genomsnittliga handläggningstiden.


Ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering handläggs i brådskande ordning. Handläggningstiden i dessa ärenden är i genomsnitt cirka fyra månader.


Per 24.8.2020 är 3 182 ärenden anhängigjorda i besvärsnämnden.

 

 

 

kuvitus1.png

Kontaktuppgifter

Besökadress
Bangårdsvägen 11
00520 Helsingfors

Postadress
PB 28
00521 Helsinki

Vi ber att ni primärt tar kontakt med besvärsnämnden per e-post.

Elektronisk kommunikation

E-post
kirjaamo(at)telk.fi

Växel 029 4117 200

Fax 09 8764 566

Telefonservicen betjänar mellan kl. 9 och 12 i ärenden som gäller ändringssökande.

pdf Dataskydsbeskrivning