Media

Ordförande Petteri Immonen och juristinformatör Raija Schreck svarar på medias frågor.

Tel. 029 4117 200