Personal

Vid besvärsnämndens för arbetspensionsärenden byrå arbetar 32 personer.  

Petteri Immonen är ordförande vid besvärsnämnden och har uppdraget som huvudsyssla. Ordförande leder och övervakar besvärsnämndens verksamhet. Han övervakar också att tillämpningen av rättsprinciper och lagtolkningen är enhetliga i besvärsnämndens avgöranden.

Förutom ordföranden med uppdraget som huvudsyssla finns också chef som ansvarar för beslutsverksamheten, en ekonomisekreterare samt beredarnas och kansliets förmän.

Av arbetstagarna är 13 föredraganden och av dem verkar en som ansvarig föredragande och en som juristinformatör. Alla föredraganden har avlagt juridisk högskoleexamen. Av arbetstagarna är 12 beredare och av dem fungerar en som dataansvarig.Därutöver har besvärsnämnden 3 byråsekreterare.